← Vissza / Back HU / EN i

Kassák a háborús diskurzusban 1914 őszén

nálunk a tiszta életerő és a meglévő javak védelmére
a szociális szolidaritás vezeti a seregeket
a [magyar] faj egészségénél és fejlődő képességénél fogva
minden lehetőségünk meg van egy boldogabb társadalom eléréséhez
[Németországban] az élet legszebb virága, az összetartozó élet szolidaritása
teljesedik bokorba
Németország vagy 65 millió tagból álló egyetlen óriási család rányitottuk szemeinket a németek konzervativizmusára a német rendőrség nyitott szemmel őrködik az ország
morális és erkölcsi épsége fölött
[a franciák] politikai ambícióból, demagógok uszítására
vették fel a fegyvert
a francia gyerek 13 éves kora után éppen olyan szűk látókörű,
fanatikus
bugris lesz, mint az apja, nagyapja
Páris szívesen fogadta a mindenféle nációt Páris melegágya volt a világ minden részéből üldözött anarchistáknak
innen indultak ki mind azok a forradalmi frakciók, akik tőrrel, bombával,
pénzhamisítással, a nyomor mesterséges fokozásával és végül öngyilkossággal akarják
megreformálni a világot
A francia vidék tudatlanul magába roskadt
és a dühöngésig idegengyűlölő
a [francia] faj fizikai meddősége és lelki dekadenciája rideg angol kalkulációk ceruzával narkotizált hadviselet a pálinkás muzsik csak mint rengeteg tömegű nyers anyag jöhet számításba Oroszországban csak vakon engedelmeskedni,
vagy egyszerűen meghalni lehet
MAGYAROK
ANGOLOK
NÉMETEK
FRANCIÁK
OROSZOK
KASSÁK
FUTURISTÁK
OLASZOK
MAGYAR FUTURISTÁK
ITÁLIA FUTURISTA ÁLLAM

FALAK / WALLS

HOME